KIẾP BẠC

http://caocongkien.blogspot.com/


Vãn buổi, ngày qua... lại hết tuần.
Xem chừng đã cạn tiết trời Xuân.
Trầu - cau bão nổi không đường hợp.
Én - nhạn mù vây chẳng ngõ quần.

KIẾP BẠC KIẾP BẠC Reviewed by Thủ Thuật on tháng 3 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.